Uwaga kierowcy – prace przy drodze w Pszennie

Gmina Świdnica apeluje w związku z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2941 w Pszennie do wszystkich kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności. Warto wspomnieć, że nadrzędnym celem samorządu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, szczególnie osób, które poruszają się po drogach o wzmożonym natężeniu ruchu kołowego.

Zakres prac wykonywany jest na odcinku 400 metrów, od ośrodka zdrowia w kierunku żłobka gminnego i obejmie: mechaniczne wykonanie koryta oraz profilowanie, wykonanie odwodnienia, wykonanie podbudowy z kruszywa, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej. Koszt zadania to prawie 472 tysięcy złotych. Inwestycja realizowana jest przez powiat świdnicki przy współfinansowaniu samorządu gminy Świdnica. Prace mają potrwać do połowy października. Warto dodać, że od wielu lat gmina Świdnica wspiera budowę chodników przy drogach powiatowych. Naszym nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, szczególnie osób, które poruszają się po drogach o wzmożonym natężeniu ruchu kołowego. Dlatego też w tegorocznym budżecie gminy zostanie przeznaczone na ten cel 450 tysięcy złotych. O kolejnych zamierzeniach inwestycyjnych związanych z budową chodników przy drogach powiatowych gmina Świdnica będzie informować.
Red.
Źródło i fot. gmina.swidnica.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *