Nowa droga oddana

Na początku sierpnia odbył się oficjalny odbiór nowo wyremontowanej drogi powiatowej nr 2884D o długości około trzech kilometrów na odcinku Bystrzyca Górna – Bojanice. Wartość całej inwestycji realizowanej przez powiat świdnicki to 3.328.799,39 złotych, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 2.439.918,40 złotych. Wkład własny powiatu to 888.880,99 złotych.

W odbiorze uczestniczyli: starosta świdnicki Piotr Fedorowicz, wicestarosta Zygmunt Worsa, wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, zastępca wójta gminy Bartłomiej Strózik, przedstawiciele służby drogowej powiatu świdnickiego oraz głównego wykonawcy inwestycji. Zakres zadania obejmował między innymi: frezowanie istniejącej nawierzchni wraz z korytowaniem, oczyszczenie rowów, ścinkę i ułożenie nawierzchni poboczy, wykonanie 26 zjazdów z kruszywa do pól, wymianę 3 przepustów pod drogą, nową konstrukcja jezdni. Dodatkowo został ułożony nowy krawężnik na ławie betonowej z oporem na długości 188 metrów, wraz dodatkowymi 3 studzienkami ściekowymi. Wartość robót dodatkowych 60.124,86 złotych brutto. Warto wspomnieć, że wartość całej inwestycji realizowanej przez powiat świdnicki to 3.328.799,39 złotych, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.439.918,40 złotych. Wkład własny powiatu to 888.880,99 złotych.
Red.
Źródło i fot. gmina.swidnica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *