ZUS listy pisze…

Wprawdzie 13. zostały już wypłacone, ale dopiero teraz pod koniec kwietnia ZUS wysyła do seniorów listy, w których znajdą aż dwie decyzję – jedną o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji, a drugą o przyznaniu dodatkowej emerytury, czyli 13.

Wypłata 13. zakończyła się 25 kwietnia. W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. Dowiedzą się również, że Zakład przyznał im i wypłacił w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. „trzynastkę”.

– W tym roku robimy dokładnie tak jak w ubiegłym, czyli wysyłamy obydwie decyzje jednym listem – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. –Wiemy, że obie informacje są dla naszych seniorów bardzo ważne więc listy musimy wysłać, ale jedna przesyłka znacznie zmniejsza koszty wysyłki – dodaje.

Na Dolnym Śląsku dodatkową wypłatę dostało prawie 640 tys. osób. W całym kraju 8,6 mln klientów ZUS.

Ze względu na wysoką inflację, waloryzacja była w tym roku na rekordowym poziomie, bowiem emerytury i renty wzrosły o 14,8 proc. Była też zastosowana gwarantowana kwota podwyżki – 250 zł brutto, dzięki czemu od marca minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto.

Waloryzacja dotyczy takich świadczeń jak: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Zwaloryzowane zostały świadczenia, których prawo do wypłaty przysługiwało na 28 lutego 2023 r.

Tegoroczna wysokość „trzynastki” to 1588,44 zł brutto a to oznacza, że wypłata została zmniejszona o podatek i składkę zdrowotną. Kwota netto dodatkowej emerytury nie dla wszystkich była jednakowa, ponieważ uzależniona była od wysokości emerytury i renty, którą ZUS wypłaca każdego miesiąca.

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *