Za nami remont powiatowej drogi

W dniu 2 maja 2022 r. Powiat wałbrzyski podpisał umowę na wykonie zadania pn.: „Remont drogi w granicach działki nr 288/14 obręb Czarny Bór”. To łącznik między drogą wojewódzką a powiatową w kierunku na Jaczków. Nieremontowana od lat droga zarządzana była przez DSDiK we Wrocławiu. Powiat wałbrzyski przejął problematyczny odcinek drogi i po podłączeniu niezbędnych mieszkańcom mediów przystąpiliśmy do remontu nawierzchni. Roboty były prowadzone przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o..

Koszt naprawy wyniósł 42 422,13 zł brutto z czego 28 960,00 zł to dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zakres prac obejmował wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm i wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm na powierzchni 509 m2, umocnienie poboczy mieszanką kamienna oraz regulacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych (wpusty uliczne, włazy żeliwne).

źródło i fot. powiatwalbrzyski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *