Absolutorium dla Burmistrza Miasta Jedliny – Zdroju

W dniu 9 czerwca 2022 r. odbyła się XLIII Sesja Rady Miasta, podczas której Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Leszkowi Orplowi absolutorium za rok 2021. Zgodnie z procedurą podjęcia uchwały, radni najpierw zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2021 rok, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, a następnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku o udzielenie absolutorium Radni przystąpili do głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, którą przyjęli jednogłośnie.

 

żródło: jedlinazdroj.eu

fot. .facebook.com/leszek.orpel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *