Projekt pływacki w Głuszycy

Gmina Głuszyca kolejny raz przystąpiła do udziału w projekcie „UMIEM PŁYWAĆ” oraz „PŁYNĘ DALEJ”, realizowanym ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. 30 uczniów z klas I – III oraz 15 uczniów z klas IV – VIII ze szkół podstawowych z naszej gminy bierze udział w bezpłatnych zajęciach nauki pływania na głuszyckim Delfinku.
Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływackich, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy. Niewątpliwe korzyści płynące z udziału dzieci i młodzieży w projekcie to także zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

źródło i fot. gluszyca.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *