Powstanie drogowy azyl bezpieczeństwa!

Powstanie drogowy azyl bezpieczeństwa! Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 z dobrym pomysłem zmieni okolicę!

Znamy już listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu „Fundusz Toyoty 2023”.

Przypominamy: nabór o dofinansowanie ruszył 5 września 2022 r. Składanie wniosków odbywało się w dwóch etapach i trwało do 20 marca 2023 r.

Celem konkursu „Fundusz Toyoty 2023” organizowanego przez Toyota Motor Manufacturing Poland, był wybór i dofinansowanie oryginalnych i ciekawych pomysłów dotyczących 5 priorytetów/obszarów wsparcia: ekologia: ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.; edukacja techniczna: doświadczalne mini-parki nauki; sport i promocja zdrowego trybu życia: obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia; bezpieczeństwo na drogach: obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki; mobilność/swoboda poruszania się: obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania).

Konkurs zorganizowano dla Wnioskodawców z obszaru całej Aglomeracji Wałbrzyskiej, 3 gmin powiatu oławskiego (Oława, Jelcz-Laskowice, Domaniów) oraz Gminy Czernica (powiat wrocławski).

W pierwszym etapie Komisja Dotacyjna mogła przyznać Wnioskodawcom maksymalnie 500 punktów. W drugim etapie, na dedykowanej stronie www.fundusztoyoty.pl w terminie od 27.03 do 09.04.2023 odbyło się głosowanie lokalnej społeczności – każdy projekt miał szansę otrzymać maks. 500 dodatkowych punktów. Pod wspomnianym adresem można też było zapoznać się z opracowanymi wizualizacjami. Koncepcje zagospodarowania terenu zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 oraz informatyki Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach w oparciu o materiały przekazane przez uczestników biorących udział w rywalizacji.
W konkursie startowały organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku, takie jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe i ich jednostki organizacyjne.
Początkowo budżet konkursu „Fundusz Toyoty 2023” miał wynieść 225.000 zł, a maksymalną wysokość pojedynczej dotacji planowano na kwotę 25.000 zł. Ze względu jednak na bardzo wysoką jakość złożonych projektów oraz dużą aktywność lokalnej społeczności podczas głosowania internetowego, Komisja Dotacyjna podjęła decyzję o zwiększeniu budżetu konkursu do 275.000 zi i przyznaniu 11 dotacji, w tym: Aglomeracja Wałbrzyska – 6 dotacji; Powiat Oławski i Gmina Czernica – 5 dotacji – czytamy na stronie fee.org.pl.
Największą ilość głosów w Aglomeracji Wałbrzyskiej uzyskał projekt „Szkolny drogowy azyl bezpieczeństwa” (460 punktów i i 1543 głosy) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 mieszczącego się przy ulicy Poznańskiej 8 w dzielnicy Podgórze. – Dziękujemy wszystkim, którzy uwierzyli w nasze przedsięwzięcie i na nas zagłosowali. Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni za uzyskane wsparcie – podkreśla Renata Gibes, dyrektor ZSP nr 8.
Realizacja wygranych projektów wraz z możliwością konsultacji z Operatorem (Fundacja Edukacji Europejskiej) przewidziana jest od 13.04.2023 do 31.10.2023 roku.

Zebrali: osa i PAS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *