Nowy komendant w Głuszycy

Nowe zadania czekają przed asp. szt. Wojciechem Gabrysiakiem. Funkcjonariusz będący dotychczas zastępcą naczelnika pionu prewencji drugiego komisariatu od jutra przejmie obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Głuszycy. Na stanowisku zastąpi przechodzącego po ponad 30 latach służby na emeryturę podinsp. Sebastiana Sabadacha.

Pod koniec zeszłego tygodnia Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu nadkom. Krzysztof Lewandowski przekazał akt powierzenia obowiązków Komendanta Komisariatu Policji w Głuszycy asp. szt. Wojciechowi Gabrysiakowi.
Wałbrzyski funckjonariusz służbę w Policji rozpoczął w 2007 roku. Do końca 2011 roku pracował jako policjant właśnie w głuszyckim komisariacie. Następnie przeniósł się do wałbrzyskiej komendy, gdzie kolejno pełnił służbę jako referent, a następne detektyw w wydziale do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Od 2017 roku był asystentem referatu wywiadowczego wydziału prewencji, a w 2018 roku został detektywem w zespole operacyjno-rozpoznawczym drugiego komisariatu. W 2019 roku awansował na kierownika ogniwa patrolowo-interwencyjnego, a następnie ogniwa wywiadowczego – ponownie w wałbrzyskiej komendzie. Blisko rok temu natomiast został zastępcą naczelnika pionu prewencji drugiego komisariatu. Asp. szt. Wojciech Gabrysiak ma wykształcenie wyższe. W 2006 roku ukończył Uniwersytet Zielonogórski. Obecnie jest również w trakcie szkolenia oficerskiego w Szczytnie.
Przechodzący dzisiaj w stan spoczynku podinsp. Sebastian Sabadach pełnił służbę ponad 31 lat – od września 1991 roku. Od samego początku był związany z samą Głuszycą. Pracował między innymi w ogniwie kryminalnym i był kierownikiem rewiru dzielnicowych. W miejscowym komisariacie zastępcą komendanta został w 2003 roku, a Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w 2005 roku. W 2018 roku z rąk uwczesnego Pierwszego Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka odebrał srebrny medal za długoletnią służbę. Teraz pora na zasłużoną już emeryturę.

źródło i fot. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *