Wałbrzyscy policjanci spotkali się z uczniami

Wałbrzyscy policjanci praktycznie każdego dnia wykorzystują okazję, by spotkać się z dziećmi i młodzieżą i porozmawiać o różnego rodzaju tematach związanych z bezpieczeństwem. Wczoraj udali się do Starych Bogaczowic, by przeprowadzić pogadankę z uczniami na poważniejsze tematy, takie jak cyberprzestępczość, odpowiedzialności prawna nieletnich, handel ludźmi, czy też problematyka narkotykowa. Poruszony został także temat ostrożności przy kontaktach z obcymi osobami, ale i również zwierzętami.

Mundurowi w przystępny sposób omówili zagadnienia zawarte w Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, wyjaśniając czym jest demoralizacja oraz czyn karalny. Funkcjonariusze podali przykłady przejawów demoralizacji takich jak wagary, wandalizm, ucieczki z domu, picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających. Zwrócili uwagę na środki wychowawcze i poprawcze stosowane przez sąd wobec nieletnich, którzy wykazują przejawy demoralizacji i dopuszczają się czynów karalnych. Zwrócili uczniom uwagę na to, jakie konsekwencje może ponieść osoba popełniająca przestępstwa również za pośrednictwem komunikatorów internetowych, czy sms-ów.
Podczas spotkania z uczniami policjanci szeroko i bardziej szczegółowo omówili jak bronić się przed hejtem, który jest częstym zjawiskiem w wirtualnym świecie i przypomnieli kwestie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Przy tej okazji funkcjonariusze wyjaśnili czego w cyberświecie robić nie można. Na zakazanej liście znalazło się między innymi publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, czy używanie wulgarnego języka, złośliwe komentowanie wpisów i zdjęć innych osób, zastraszanie, nękanie, ośmieszanie, a także podszywanie się pod inne osoby.
Mundurowi przekazali również podstawowe informacje związane z problematyką przemocy w rodzinie. Kiedy, gdzie i do kogo uczniowie powinni się zgłosić, kiedy potrzebna jest im pomoc. Przypomnieli, że nie należy ufać obcym osobom. Mówili również o niebezpieczeństwach płynących z niewłaściwego wykorzystywania komputerów, tabletów oraz telefonów z dostępem do internetu. Nie zabrakło tematów związanych z handlem ludźmi.

źródło i fot.
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *