Rewitalizacja „Sobieskiego” po raz trzeci

Trwa kolejny etap rewitalizacji Parku „Sobieskiego” w Wałbrzychu. To już trzeci cykl rewitalizacyjny, nie wliczając budowy Tężni i innych pośrednich prac. Historia rewitalizacji największego kompleksu zielonego w centrum Wałbrzycha sięga już ponad 10 lat.

Trochę historii
Przypominamy, że pierwsze prace mające miejsce 10 lat temu zakładały m.in. budowę ścieżek, punktów widokowych i informacyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew i roślin ozdobnych. Następnie w trakcie drugiego etapu zbudowane zostało oświetlenie, ułożone zostały rury PCV dla potrzeb monitoringu oraz przeprowadzona została wycinka drzew. Po zakończeniu wszystkich prac do użytku mieszkańców oddana została ścieżka przyrodnicza i pięć przystanków edukacyjnych. Ale to już historia, ponieważ obecnie trwa modernizacja alejek w parku, która jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej”.

Jest drożej
Czasy się zmieniły i kwoty wydatkowane na rewitalizację również. Jak informuje rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Edward Szewczak: – Aktualnie w trwają prace budowlane w zakresie modernizacji ścieżek spacerowych i oświetlenia. Koszty tego zadania są następujące: na podstawie umowy zawartej dnia 25.04.2022 r z firmą Sorted sp. z o. o. wartość robót wynosi 2.837.001,15 złotych brutto. Koszt pełnienia czynności wielobranżowego nadzoru inwestycyjnego, na podstawie umowy zawartej dnia 26.04.2022 r. z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” so. z o.o., wynosi: 88.700,00zł brutto. Koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz nadzoru autorskiego, na podstawie umowy zawartej dnia 17.09.2021 r. z firmą BD Projekt Piotr Doniec wynosi łącznie: 139 359,00 złotych brutto – wylicza rzecznik. Warto wspomnieć, że zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL dla gmin górskich) – fundusz przeciwdziałania Covid-19. Wartość dofinansowania dla całego zadania (ścieżki spacerowe i oświetlenie + wieża widokowa) wynosi 3.500.100,00 złotych.
Co zostanie zrobione?
Zakres prac obejmuje wykonanie następujących robót: rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz elementów małej architektury i wyposażenia. Ponadto przebudowę ciągów komunikacyjnych – pieszych i pieszo – jezdnych, profilowanie podłoża, ułożenie obrzeży i krawężników, wykonanie konstrukcji i nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową Lokalizacja: przy kortach tenisowych (zachodnia część Parku – od ogrodu różanego), al. Puchalskiego (wschodnia część Parku – od ulicy Żwirki i Wigury), od punktu widokowego przy Harcówce do ulicy Piłsudskiego, fragment ścieżki przy ulicy Żwirki i Wigury). Remont schodów terenowych (wschodnia część Parku przy ulicy Żwirki i Wigury) oraz niwelację terenu. Rozbiórkę sieci i instalacji uzbrojenia podziemnego. Przebudowę i rozbudowę kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (eNN) – oświetlenia terenu. Przebudowę i rozbudowę instalacji zasilania kamer telewizji przemysłowej CCTV (monitoringu), wraz z odcinkami kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji światłowodowej telewizji przemysłowej CCTV. Budowę obiektów małej architektury tj.: tablice informacyjne, ławki, kosze na odpadki itp. Uporządkowanie i renowację istniejącej zieleni w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych.

PAS.
Fot. PAS
Źródło UM Wałbrzych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *