PAMIĘTAJ, ABY WŁAŚCIWIE PRZYGOTOWAĆ SWÓJ ROWER DO JAZDY

Wiosenna pogoda w końcu sprzyja podróżowaniu jednośladami, w tym rowerami. Wałbrzyscy policjanci przypominają, że wyjeżdżając tym środkiem transportu na drogi publiczne zawsze pamiętajmy o bezpieczeństwie, gdyż jesteśmy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Dlatego zanim wybierzemy się w podróż właściwie przygotujmy swój rower do jazdy. Zaopatrzmy się także w kask ochronny, który w trakcie ewentualnego zdarzenia może uratować nam życie.

POLICJA INFORMUJE

Przypominamy, że rower powinien być wyposażony w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu, a także w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu. Każdy jednoślad musi mieć także co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz być wyposażony w dzwonek lub sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Według przepisów Kodeksu drogowego kierujący rowerem:
jest obowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych,
na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku,
może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony,
jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,
korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,
może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów,
jest obowiązany opuścić śluzę rowerową, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku.
Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
Kierującemu rowerem zabrania się:
jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, chyba że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
czepiania się pojazdów.
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
kierujący rowerem opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).
Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Dodatkowo kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.
Przypominamy też czym według przepisów Kodeksu drogowego jest rower:
to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem,
pojazd ten może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.
Pamiętajmy, że korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
Należy także pamiętać, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany:
zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe,
skręcając w drogę poprzeczną, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić,
przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
Kierującemu pojazdem zabrania się także wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *