Nowy konkurs dla NGO

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie konkursu dla NGO na projekty związane z turystyką. Nabór wniosków do konkursu odbędzie się w styczniu 2023, a na konkurs przeznaczono 700 tysięcy złotych. Warunkiem formalnym uczestnictwa jest prowadzenie statutowej działalności związanej z turystyką i krajoznawstwem.

Przez cały styczeń 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego można składać oferty na projekty związane z promocją, rozwojem i wzrostem konkurencyjności dolnośląskiej turystyki. W tegorocznym naborze konkursu pojawiają się zmiany merytoryczne i formalne, dzięki którym konkurs i efekty realizowanych w jego ramach projektów będą bardziej dostępne dla Dolnoślązaków.
Pierwszą nowością jest możliwość realizacji zadań:
związanych z tożsamością mieszkańców Dolnego Śląska #MOJEDOLNOŚLĄSKIE,
poświęconych aktywności na Odrze i innych rzekach regionu,
interdyscyplinarnych promujących turystykę w innowacyjny i nietypowy sposób,
wspierających podnoszenie kompetencji pracowników branży turystycznej,
skoncentrowanych na współpracy i wspólnej promocji różnych podmiotów.
Drugą nowością jest forma składania oferty. Od 2023 roku oferty na projekty turystyczne można złożyć jedynie z użyciem Generatora eNGO. Każda oferta musi zostać złożona poprzez Generator eNGO zamieszczony na stronie https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisana w formie elektronicznej lub papierowej i dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Nabór ofert otwarty będzie w systemie od 1 do 31 stycznia 2023 do godziny 23:55. Projekty mogą być realizowane od połowy marca do końca roku.
Oferty mogą składać:
organizacje pozarządowe
kościoły lub związki wyznaniowe
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
spółdzielnie socjalne;
spółki akcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowy działające na podstawie ustawy o sporcie, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
Warunkiem formalnym jest prowadzenie statutowej działalności związanej z turystyką i krajoznawstwem.
Na konkurs przeznaczono 700.000,00 zł. Nie ma limitu kosztu zadań, jest za to wymóg posiadania finansowego wkładu własnego.
Ogłoszenie o konkursie, szczegóły, terminy spotkań informacyjnych, telefony kontaktowe do osób obsługujących konkurs, a także praktyczne porady dotyczące składania oferty znajdują się na stronie konkursu: https://umwd.dolnyslask.pl/turystyka/otwarte-konkursy-ofert/.

 

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *