Informacja Marszałka w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Samorząd Województwa Dolnośląskiego wynegocjował nowy budżet unijny na lata 2021-2027 w wysokości ponad 10 miliardów złotych. W jego ramach przewidziany został również Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST), dedykowany na działania prorozwojowe dla subregionu wałbrzyskiego, w wysokości 556 milionów euro – czyli ponad 2,6 miliarda złotych. Na początku września br. podpisaliśmy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Kontrakt Programowy – umowę między samorządem województwa i rządem określającą warunki przyznania naszemu regionowi funduszy unijnych na najbliższe lata. Dzięki funduszom europejskim kontynuowany będzie dynamiczny rozwój Dolnego Śląska.

 

Obecnie trwają negocjacje zapisów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. W trakcie negocjacji Komisja Europejska w kontekście naszego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zwróciła uwagę na kopalnię węgla w Ścinawce Średniej w Gminie Radków na południu Dolnego Śląska, wskazując, że jej uruchomienie może stanowić zagrożenie dla przyznanych regionowi środków z tego funduszu. Kopalnia posiada koncesję na wydobycie węgla wydaną przez Ministerstwo Środowiska w 2018 roku, czyli przed ustanowieniem rozporządzenia FST – koncesja obowiązuje do roku 2025. Węgiel z tej kopalni to węgiel koksujący, który jest w Unii Europejskiej uznawany za surowiec o strategicznie ważnym, przemysłowym znaczeniu, biorąc pod uwagę obecny kryzys energetyczny i sytuację gospodarczą związaną z wojną w Ukrainie.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego uważa, że kopalnia w Gminie Radków nie ma wpływu na osiągnięcie celów transformacji, nie stoi w sprzeczności z osiąganiem unijnych celów klimatycznych do roku 2030 i 2050 oraz nie stoi w sprzeczności z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.
Prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a także Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, aby zniwelować zagrożenie nieuzyskania środków. Jesteśmy przekonani, że w drodze dialogu i zrozumienia, które od początku towarzyszą prowadzonym negocjacjom i rozmowom z przedstawicielami Komisji Europejskiej, znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie, a Dolny Śląsk będzie mógł z pomocą środków unijnych dokończyć rozpoczętą transformację w regionie wałbrzyskim.

 

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

INFORMACJA PRASOWA – Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *