Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska

Dolny Śląsk otrzyma z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 556 milionów euro. Dzięki negocjacjom Zarządu Województwa Dolnośląskiego – obok nowego budżetu unijnego dla naszego regionu na lata 2021-2027, wynoszącego 1,67 miliarda euro – kwota Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w całości zostaje na Dolnym Śląsku i będzie przeznaczona na działania związane z transformacją energetyczną subregionu wałbrzyskiego.

 

Wysokość kwoty Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska jest wynikiem prowadzonych przez Zarząd Województwa negocjacji, które uwzględniały objęcie wsparciem zarówno subregionu wałbrzyskiego, jak i powiatu zgorzeleckiego. Komisja Europejska zadecydowała nie obejmować wsparciem powiatu zgorzeleckiego w ramach FST w perspektywie finansowej 2021-2027. W związku z tym istniało zagrożenie, że kwota alokacji Funduszu dla regionu zostanie pomniejszona. Dzięki intensywnym negocjacjom Zarządu Województwa prowadzonym ze stroną rządową udało się zagwarantować utrzymanie dla Dolnego Śląska całej kwoty alokacji Funduszu.
– Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska to środki, które dadzą nowy impuls do rozwoju dla obszaru subregionu wałbrzyskiego. Ograniczą również negatywne skutki transformacji, która odbyła się na jego obszarze jeszcze na początku lat 90-tych XX wieku. Ustalenia prowadzone w drodze dialogu i wzajemnego zrozumienia między stroną rządową a Zarządem Województwa Dolnośląskiego znajdą odzwierciedlenie w kontrakcie programowym, którego negocjacje są już na ostatniej prostej – mówi Grzegorz Puda Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
– Zarząd Województwa Dolnośląskiego prowadził z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej intensywny dialog, aby przyznana w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji alokacja dla Dolnego Śląska pozostała w całości w naszym regionie. W rezultacie tej dobrej współpracy 556 mln euro zwiększy pulę środków przeznaczonych na wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych i zrównoważony rozwój całego województwa – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Mając na uwadze, że dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji subregion wałbrzyski zyska 2,5 miliarda złotych, Zarząd Województwa podtrzymuje stanowisko, że niezbędne jest wsparcie powiatu zgorzeleckiego dodatkowymi środkami unijnymi w nowej perspektywie UE na lata 2021-2027.
– 556 mln euro dla naszego regionu to bardzo wysoka kwota. Środki te umożliwią realizację ważnych społecznie projektów, związanych z transformacją gospodarczą i środowiskową południowej części województwa – mówi Grzegorz Macko Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
Dolny Śląsk w nowej perspektywie unijnej jest klasyfikowany jako tzw. region przejściowy, czyli region, który na przestrzeni ostatnich lat rozwija się bardzo dynamicznie, ale nadal potrzebuje unijnego wsparcia, aby zachować tempo rozwoju. Dlatego też tak istotne jest wynegocjowanie przez Zarząd Województwa jak najwyższej kwoty ze środków unijnych.
Priorytetem Zarządu Województwa Dolnośląskiego jest zrównoważony rozwój całego regionu i niwelowanie dysproporcji wewnątrzregionalnych, w tym wspieranie rozwoju południowej części województwa. Dlatego kontynuując rozmowy zarówno z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z Komisją Europejską, Zarząd Województwa będzie nadal czynił wszelkie starania, aby z wykorzystaniem środków unijnych wspierać konieczny proces transformacji energetycznej powiatu zgorzeleckiego.

 

 

 

 

źródło i fot.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *