BUDŻET 2023 w Szczawnie-Zdroju

Wszyscy radni zagłosowali jednogłośnie i zgodnie za budżetem na rok 2023 zaproponowanym przez Burmistrza i jego pracowników.
– „Cieszy fakt że radni doceniają inwestycje i gospodarkę finansową naszego miasta, mimo trudnych czasów nasza gmina planuje wiele ciekawych i potrzebnych inwestycji” – Dodaje Burmistrz Marek Fedoruk.

Najważniejsze zadania Inwestycyjne na rok 2023
Kontynuacja modernizacji ulic Słonecznej , Lipowej, Wczasowej, Kwiatowej i Placu Wolności oraz budowy ulicy Ks. J. Popiełuszki;
Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy ulicą F. Chopina a terenami na Osiedlu Zdrojowym, przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe;
Przebudowa ulicy Wita Stwosza, Fryderyka Chopina i Juliusza Słowackiego;
Budowa odcinka ulicy Górnej;
Etap pierwszy budowy dróg na Osiedlu Zdrojowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą’
Wytyczenie i oznakowanie tras : rowerowych, narciarstwa śladowego, nordic walking oraz terenoterapii;
Adaptacja budynku przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie- Zdroju na cele muzealno- wystawiennicze;
Kontynuacja budowy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Słonecznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia;
Zagospodarowanie terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina;
Kontynuacja budowy amfiteatru w Parku Szwedzkim;
Montaż tablic informacyjnych i tabliczek kierunkowych stanowiących element systemu Informacji Miejskiej;
Zagospodarowanie terenu mauzoleum w Parku Szwedzkim;
Wykonanie schodów zewnętrznych do hali sportowej przy ul. Słonecznej oraz wykonanie nagłośnienia na hali;
Przebudowa budynku kawiarni w Parku Szwedzkim;
Modernizacja toalet w Parku Zdrojowym;
Zdrojoteka otwarta dla każdego – przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya – Żeleńskiego w Szczawnie Zdroju ;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *