Zielony transport publiczny w uzdrowisku Jedlina-Zdrój

Na poczatku października 2022 r. Gmina Jedlina-Zdrój podpisała umowę dotacji oraz pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Zielony transport publiczny w uzdrowisku Jedlina-Zdrój. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką mobilną. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 1 295 436,00 zł. Kwota dotacji: do 985 610,00 zł., a kwota pożyczki: do 309 826,00 zł.

Dzięki wdrożeniu przedmiotowej inwestycji możliwe będzie stworzenie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej naszym mieście, co bezpośrednio przełoży się na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery z sektora transportu, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Ponadto, należy podkreślić, iż autobus elektryczny będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia : 30.06.2023 r.

ŹRÓDŁO I FOT. jedlinazdroj.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *