Uczniowie ZS-P nr 3 w Wałbrzychu zakwalifikowani do Ogólnopolskiego Programu

 Edukacji Ekologicznej #rePETujemy
Zakończyła się rekrutacja do Ogólnopolskiego Programu Edukacji Ekologicznej #rePETujemy skierowanego do świetlic szkolnych i uczęszczających do nich uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie wśród dzieci świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Możemy być dumni, że wśród 20 placówek z całej Polski, które zostały zakwalifikowane do tej akcji, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu!
Pierwszym etapem rekrutacji do programu #rePETujemy było zadanie, by w dowolnej formie zaprezentować zainteresowanie tematyką ekologii i gospodarowania odpadami. Spośród licznych zgłoszeń wybranych zostało 20 placówek oświatowych, które przygotowały najciekawsze propozycje. Świetlice tych placówek otrzymały plansze-plakaty edukacyjne oraz zestawy przydatnych gadżetów dla wszystkich uczniów i uczennic biorących udział w projekcie.

Wyzwania dla dzieci w ramach realizowanych scenariuszy
W ciągu najbliższych miesięcy świetlice będą ze sobą rywalizowały, realizując poszczególne scenariusze zajęć. Będą one polegały m.in. na przygotowaniu zbiorowych prac plastycznych, komiksów, wierszy i piosenek na tematy związane z ekologią, przyrodą, segregacją odpadów i ich recyklingiem.
Wyjątkowe nagrody dla laureatów
Całość zakończy się w czerwcu wielkim finałem, podczas którego nastąpi oficjalne podsumowanie całego programu oraz ogłoszenie listy placówek, których prace okażą się najlepsze. Zwycięskie świetlice otrzymają tablety i interaktywne tablice, które urozmaicą uczniom i uczennicom dalszą naukę.
O programie
Ogólnopolski Program Edukacji Ekologicznej #rePETujemy odbywa się pod patronatem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Kierowany jest do uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych. Skupia się na pogłębieniu świadomości dzieci wokół problemu odpadów oraz ich wpływu na środowisko.
Głównym założeniem projektu jest zapewnienie przyszłym pokoleniom możliwości życia w zdrowym środowisku poprzez zachęcenie najmłodszych do monitorowania tego, co się dzieje w najbliższej okolicy w zakresie bioróżnorodności, emisji dwutlenku węgla oraz gospodarowania odpadami.
Na potrzeby programu we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej powstały specjalne materiały i scenariusze dydaktyczne dla nauczycieli, mające na celu zachęcenie dzieci do aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych i pobudzenie w nich „ekologicznej” ciekawości.
Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie www.repetujemy.pl/szkola

red.
źródło Biuro Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej #rePETujemy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *