„Świdnickie Jaskółki” mają 3 lata

108 świdniczan zagrożonych wykluczeniem społecznym wzięło udział w projekcie pn. „Świdnickie Jaskółki”. Był on prowadzony od kwietnia 2019 roku do końca marca 2022 roku przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha w partnerstwie z miastem Świdnica. Jego realizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Warto wspomnieć, że w grupie tej znaleźli się bezdomni, osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą, osoby niesamodzielne, czy też z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Ze wsparcia projektu skorzystało 108 mieszkańców Świdnicy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym założeniem projektu było umożliwienie tym osobom wyjścia z sytuacji w jakiej się znaleźli. Było to możliwe dzięki udostępnieniu 30 miejsc pobytu w 20 umeblowanych i wyposażonych mieszkaniach wspomaganych oraz dzięki zapewnieniu im dodatkowego wsparcia.Uczestnicy korzystali z pomocy m.in. opiekuna mieszkania i pracownika socjalnego, asystenta osób niepełnosprawnych, opiekuna osób niesamodzielnych, specjalistów np. psychologa, a także z usług aktywizujących takich jak: trening załatwiania spraw urzędowych, ekonomiczny, kulinarny, spędzania wolnego czasu, zarządzania finansami, kulturalny, umiejętności praktycznych, umiejętności społecznych oraz zajęć grupowych w klubie wolontariusza. Do realizacji treningów zapewnione były materiały do zajęć, m.in.: bilety do instytucji kultury czy artykuły spożywcze. Udział w projekcie umożliwił uczestnikom płynne i bezpieczne przejście do samodzielnego zamieszkania i  życia. Poprzez udział w wybranych formach wsparcia mieli oni możliwość rozwinięcia umiejętności niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania. Działania będą kontynuowanie.

 

Red.

Źródło i fot. um.swidnica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *