Starają się pomóc

Większość z nas miała lub ma styczność z problemem alkoholizmu. Są również tacy, którzy sami borykają się z tym problemem, nie chcąc przyjąć go do własnej świadomości i często odrzucając go. Jednak tak wcale nie musi być. Wśród naszych lokalnych społeczności działają grupy wsparcia.

Warto zauważyć, że Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Taka wspólnota funkcjonuje dla przykładu jako Grupa Anonimowych Alkoholików w świetlicy Rady Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój przy ulicy Armii Krajowej 37 w Wałbrzychu. Grupa zaprasza na mityng w niedzielę o godz. 18:00. Warto zauważyć, że „Wspólnota AA” nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją czy instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki. Nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. – Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu – komentuje jeden z uczestników grupy.

red
fot RWS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *