Nowe laptopy dla dzieci

We wtorek, 25 października prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska i jej zastępca, Krystian Werecki oraz zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, Magdalena Urbańska-Malucha wręczyli sprzęt pierwszym uczniom, których krewni w linii prostej byli pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Miasto Świdnica dzięki funduszom europejskim pozyskało 290 425 zł w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zakupiono 83 nowe laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Sprzęt jest przekazywany w ramach umowy darowizny, na własność. Okres trwałości projektu to 2 lata. W tym czasie uczniowie nie mogą laptopa sprzedać, czy też wypożyczyć. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Red.
Źródło i fot. um.swidnica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *