Kolejne organizacje z umowami

 

We wtorek, 7 lutego oraz w środę 8 lutego na zaproszenie Burmistrza Miasta Pawła Ozgi do Ratusza Miejskiego w Świebodzicach przybyli Prezesi oraz Przewodniczący organizacji pozarządowych z obszaru sportu, zdrowia oraz kultury, celem podpisania umów na realizację zadań publicznych na rok 2023. Podczas spotkań omówiono wzajemną współpracę, bieżące działania podejmowane przez stowarzyszenia.

Podczas spotkań Burmistrz Miasta Paweł Ozga podpisał umowy z organizacjami. W sumie zostało przygotowanych 55 umów dla 28 organizacji. Suma wszystkich środków przyznanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta wyniosła 900 tysięcy złotych na następujące zakresy: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ochrona i promocja zdrowia; kultura, sztuka oraz ochrona dziedzictwa narodowego.
Red.
Źródło i fot. swiebodzice.pl

Środki na realizację zadań otrzymali:
MKS Victoria Świebodzice
MKS Silesia Świebodzice
Klub Sportowy Due Soccer
Akademia Piłkarska Champions
Fighter Kaczmarek Grodowski
UKS Ameoli
KS FGA
PTTK Świebodzickie Łaziki
Klub Przyjaciół Siatkówki Chełmiec
KS GVT
Polski Związek Niewidomych – Koło w Świebodzicach
Stowarzyszenie Senior Aktywny Obywatel
Polski Związek Filatelistów – Koło w Świebodzicach
Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze
Stowarzyszenie Wypożyczalnia Centrum
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
Fundacja Endomama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *