POLICJA APELUJE PRZED DŁUGIM WEEKENDEM

Piękna letnia pogoda sprzyja dalszym i bliższym podróżom. Przyjezdni, jak i mieszkańcy, chętnie wybierają się na wycieczki. Odwiedzają między innymi miejsca atrakcyjne turystycznie, a takich nie brakuje w naszym regionie. Niestety pozostawiają samochody niezgodnie z przepisami, często tamując ruch i stwarzając zagrożenie na drogach. W związku z tym po raz kolejny apelujemy do wszystkich zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, by parkowali swoje pojazdy tylko w miejscach dozwolonych.

W każdej gminie powiatu wałbrzyskiego, ale także i w samym Wałbrzychu, jest sporo miejsc, które przyciągają tak mieszkańców, jak i turystów. Niestety bardzo często okazuje się, że kierowcy nie stosują się do przepisów i parkują swoje pojazdy w miejscach niedozwolonych. Ten problem szczególnie widoczny jest w Zagórzu Śląskim – dookoła Jeziora Bystrzyckiego, w Szczawnie-Zdroju – w rejonie Słonecznej Polany i dojścia do wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina, a także w Sokołowsku i Andrzejówce.
W takich sytuacjach każdy, kto pozostawi swój pojazd w miejscu niedozwolonym, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Szczególnie w sytuacji kiedy parkując swój samochód w sposób niewłaściwy, kierujący stworzy zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub będzie utrudniał ruch. Wtedy to źle zaparkowany samochód na lawecie może trafić nawet na parking strzeżony na koszt kierującego. Policjanci praktycznie codziennie temu problemowi się przyglądają. Podczas zbliżającego weekendu również należy spodziewać się kontroli ze strony mundurowych.

POLICJA przypomina, że mandat za nieprawidłowe parkowanie to 100 złotych i 1 punkt karny. Jeżeli policjant zdecyduje się sporządzić dokumentację do wniosku o ukaranie, w sądzie grzywna może wynieść nawet do 5 tysięcy złotych. Koszt lawety to kolejnych kilkaset złotych.

Pamiętajmy, że zabrania się zatrzymania pojazdu:
na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;
na pasie między jezdniami;
w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości;
w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru
jeżeli zabraniają tego znaki drogowe
Dodatkowo zabrania się postoju:
w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.
jeżeli zabraniają tego znaki drogowe

ŹRÓDŁO I FOT.
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *