ROZPOCZĘCIE MODERNIZACJI BOISKA

Rozpoczął się pierwszy etap prac ziemnych związanych z projektem pn. „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy”.

 

W chwili obecnej wykonawca prowadzi prace ziemne –zdjęto warstwę ziemi w miejscu przyszłej bieżni.
Zakres prac związanych z modernizacją boiska przy ul. Dolnej obejmuje:
– prace rozbiórkowe istniejących elementów zagospodarowania terenu obejmujących: furtka wejściowa i brama dwuskrzydłowa wjazdowa na boisko, drewniane siedziska kotwione do bloków fundamentowych (8 rzędów siedzisk);
– montaż systemowych siedzisk stadionowych, siedziska stadionowe z oparciem niskim wykonane z materiałów polimerowych mocowanych systemowo na podkonstrukcji stalowej,
– budowa bieżni 4-torowej prostej o długości łącznej 80,0 m z nawierzchni poliuretanowej, podbudowa elastyczna typu ET – przepuszczalny podkład elastyczny: granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym,
– montaż nowej wjazdowej przesuwanej manualnie bramy stadionowej systemowej o wymiarach 8,93 x 1,82 m, kotwioną do bloków fundamentowych i furtki wejściowej jednoskrzydłowej o wymiarach 1,8×1,82 m, zintegrowana z bramą przesuwną,
– dodatkowo wykonana zostanie tablica informacyjna 120×80 cm oraz zamontowany zostanie zbiornik na deszczówkę.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ŹRÓDŁO I FOT.

GLUSZYCA.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *