Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu

Starostwo powiatowe zakończyło kolejną inwestycję przy wsparciu z WFOŚiGW we Wrocławiu. Przypominamy, że w dniu 7 lipca 2022 została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im Unicef ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim.


Roboty były prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RESTEL”. Prace polegały na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją budynku, ocieplenia stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę lamp oświetleniowych, montaż pompy ciepła na potrzeby ogrzewania wody użytkowej, remont sal i korytarzy .
Zakończenie prac nastąpiło w dniu 16 stycznia 2023r, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.207 775,11 zł. Powiat Wałbrzyski uzyskał dotację od WFOŚiGW w kwocie 490 469,80 zł oraz pożyczkę od WFOŚiGW w kwocie 490 469,81zł pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu.
W wydarzeniu wzięli udział: Marcin Gwóźdź – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, zastępca Prezesa WFOŚiGW Bartłomiej Wiązowski, Profesor Maciej Chorowski, Krzysztof Lewandowski -KMP Wałbrzych, Iwona Frankowska – Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego , Mirosław Potapowicz- Członek Zarządu, Bogusław Uchmanowicz- Członek Zarządu, Jolanta Woźniak -Radna Powiatu Wałbrzyskiego, Jolanta Omyła- Dyrektor MOS Walim.

źródło i fot. powiatwalbrzyski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *