Zmiana wysokości stawki opłaty za odpady komunalne

Wójt Gminy Walim zawiadamia, że została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany wprowadzono na podstawie art.6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 2021 poz.888 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/336/2022 Rady Gminy Walim z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. U. Woj. Dol. poz.1900
Od dnia 01.06.2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 31 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.
Stawka sankcyjna wynosi 70 zł miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
Opłata od nieruchomości w części niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza) za pojemniki o określonej objętości wynosi:
1) 24,00 zł – za każdy pojemnik o pojemności 120 L,
2) 48,00 zł – za każdy pojemnik o pojemności 240 L,
3) 220,00 zł – za każdy pojemnik o pojemności 1100 L,
4) 24,00 zł za każdy worek o pojemności 120 L:
Stawki sankcyjne w przypadku braku segregacji odpadów wynoszą:
1) 72,00 zł – za każdy pojemnik o pojemności 120 L,
2) 144,00 zł – za każdy pojemnik o pojemności 240 L,
3) 660,00 zł – za każdy pojemnik o pojemności 1100 L,
4) 72,00 zł za każdy worek o pojemności 120 L.
Nie ma możliwości zadeklarowania pojemników 60 L.
W związku ze zmianą wysokości opłat mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Indywidualne numery rachunków bankowych do opłaty za odpady komunalne również pozostają bez zmian.

źródło i fot. walim.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *