Postawy pro-abstynenckie u nastolatków

7 i 28 października 2022 r., uczniowie klas siódmych i ósmych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach uczestniczyli w programie profilaktycznym „Debata”. Jest to program, którego zadaniem jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży i uświadomienie młodym ludziom zagrożenia wynikającego z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program profilaktyczno-edukacyjny DEBATA jest programem rekomendowanym przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

W naszych szkołach program prowadził trener Dominik Dutka z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER” w Krakowie, któremu dziękujemy za bardzo ciekawe warsztaty.
Program sfinansowany został ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym na terenie Gminy Walim.

źródło i fot. walim.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *