Nowoczesne Centrum Szkoleniowe INNOVATION PARK oficjalnie otwarte!

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, aplikacje symulujące procesy przemysłowe oraz narzędzia edukacyjne oparte na robotyzacji i automatyzacji – w Wałbrzychu otworzono nowoczesne Centrum Szkoleniowe. INNOVATION PARK wybudowane zostało przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” i działać będzie pod szyldem Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”.

INNOVATION PARK to pierwsze w regionie centrum szkoleniowe wykorzystujące wirtualną rzeczywistość do praktycznego nauczania;
Placówka została wyposażona w rozwiązania wykorzystywane obecnie w przemyśle 4.0. Jest to miejsce, w którym nauka spotyka się z nowoczesną technologią;
Oferta Centrum skierowana jest do szkół podstawowych, szkół technicznych i branżowych, uczelni technicznych oraz firm przemysłowych. Z Centrum nieodpłatnie mogą korzystać firmy działające w Wałbrzyskiej Strefie oraz podmioty zrzeszone w Klastrze Edukacyjnym „INVEST in EDU”;
W przyszłym roku planowana jest rozbudowa Centrum o część przemysłową (modelową linię szkoleniową).
Centrum Szkoleniowe INNOVATION PARK powstało w hali przemysłowej Wałbrzyskiej Strefy, która mieści się w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków.
– Dziś otwieramy pierwsze i najnowocześniejsze w całym regionie centrum szkoleniowe do praktycznego nauczania. Wyposażyliśmy obiekt w najnowocześniejszą technologię, m.in. w sprzęt do wirtualnej rzeczywistości, aplikacje symulujące funkcjonowanie zakładów przesyłowych oraz stanowiska spawalnicze wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość. Z placówki będą mogli nieodpłatnie korzystać nasi przedsiębiorcy oraz podopieczni szkół zrzeszonych w Klastrze Edukacyjnym – mówił podczas oficjalnego otwarcia Piotr Wojtyczka, prezes WSSE.

W obiekcie znajdują się nowoczesne sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe, przestrzeń przemysłowa i wystawiennicza oraz strefa VR wyposażona w sześć stanowisk do wirtualnej rzeczywistości. Dzięki goglom VR uczestnicy mogą przenieść się w realia nowoczesnych zakładów produkcyjnych i wczuć się w rolę operatorów maszyn i urządzeń przemysłowych. – Jako Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna wsłuchujemy się w głosy inwestorów i kładziemy nacisk na innowacje — jedyny skuteczny sposób wyrwania Polski z pułapki średniego dochodu. Jako region nie chcemy oferować niskich kosztów pracy a wykwalifikowanych pracowników i zaawansowane produkty. Właśnie dlatego stworzyliśmy miejsce, w którym nauka spotka się z nowoczesną technologią, a edukacja z przedsiębiorczością — przestrzeń, która wpisze się w standardy i rozwinie trendy przemysłu 4.0 – twierdzi Prezes WSSE Piotr Wojtyczka.
Otwarcie strefy VR w Centrum Szkoleniowym to dopiero pierwszy etap rozwoju placówki. W przyszłym roku INNOVATION PARK zostanie doposażony w szkoleniową linię przemysłową. – Linia składać będzie się z urządzeń czołowych producentów automatyki. Zależy nam, aby były to maszyny, które znajdują zastosowanie w zakładach działających w strefie – tłumaczy wiceprezes WSSE Paweł Kurtasz. – Dzięki użyciu uniwersalnych systemów sterowania będziemy w stanie przeszkolić na niej automatyków, monterów, operatorów czy pracowników utrzymania ruchu – wymienia wiceprezes.
– Linia szkoleniowa posłuży zatem przedsiębiorcom strefowym do wdrażania nowych pracowników oraz podnoszenia kompetencji już zatrudnionych, co ważne – bez konieczności angażowania w ten proces własnych zasobów sprzętowych, co bywa bardzo kosztowne – dodaje Prezes Piotr Wojtyczka.

W wydarzeniu otwarcia centrum szkoleniowego udział wziął również Wojciech Murdzek – Sekretarz Stanu oraz Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych. – Muszę przyzna
, że przyjechałem dzisiaj tutaj z niezwykle pozytywnymi emocjami. Realizacja tego centrum VR to moje osobiste marzenia sprzed kilku lat, kiedy byłem jeszcze Prezydentem Świdnicy. Przekonywałem wówczas, że takie właśnie centrum jest niezbędne i będzie znacząco wyróżniało Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Jestem przekonany, że będzie to projekt godny naśladowania. Centrum to miejsce żyjące nowoczesną technologią. Gratuluję WSSE takiego miejsca i dziękuję za jego realizację. Wierzę, że kolejne wspaniałe projekty przed nami! – podsumował Wojciech Murdzek.
Centrum Szkoleniowe prowadzone jest przez Klaster Edukacyjny INVEST in EDU powołany przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Klaster działa od 7 lat i zrzesza obecnie ponad 120 podmiotów – głównie firmy działające w strefie oraz szkoły branżowe i techniczne. Zajmuje się m.in. promocją kształcenia pod potrzeby przemysłu, wsparciem projektów badawczych oraz doradztwa zawodowego. Działalność klastra przyczyniła się również do powstania klas patronackich, nad którymi pieczę objęli inwestorzy strefowi.

ŻRÓDŁO I FOT. WSSE INVEST-PARK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *