Duża kasa dla regionu

Znane są wyniki III edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Do powiatów i gmin Subregionu Wałbrzyskiego trafi ponad sto milionów złotych. W gminie  Boguszów-Gorce przekazano promesy z programów rządowych, z których płyną kolejne fundusze do samorządów.

Gminy na terenie powiatu wałbrzyskiego i świdnickiego przez wiele lat były zapomniane. Jednak to się zmienia! Cel obrany przez Prawo i Sprawiedliwość to dynamiczny, ale i zrównoważony rozwój. Nie zapominamy o nikim. Wspieramy duże inwestycje, jak np. budowa obwodnicy Wałbrzycha, jak i te mniejsze na terenach Mieroszowa, Czarnego Boru bądź Żarowa. – Dziękuję samorządowcom za dotychczasową współpracę – czytamy w komunikacie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko. Kto, ile i na jakie inwestycje otrzyma finansowe wsparcie? Poniżej przykłady otrzymanych funduszy dla gmin w regionie: Gmina Dobromierz Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce – 2 891 000,00 zł, Gmina Marcinowice – Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice – 2 980 000,00 zł,  Gmina Bielawa – Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa – etap IV – 1 999 300,00 zł, Gmina Radków – Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej – 2 893 809,66 zł, Gmina Strzegom – Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek w Gminie Strzegom – 2 998 800,00 zł, Gmina Łagiewniki – Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna – 2 980 000,00 zł, Gmina Dzierżoniów – Budowa lamp ulicznych zasilanych energią słońca na terenach w których funkcjonowały PGR-y – 1 960 000,00 zł, Gmina Mieroszów  – „Przebudowa drogi gminnej nr 116297 D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – I Etap – 3 040 000,00 zł,  Gmina Miejska Nowa Ruda – Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie 1 911 000,00 zł,  Gmina Walim – Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych 4 500 000,00 zł, Gmina Stare Bogaczowice – Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga 2 940 000,00 zł, Powiat Świdnicki – Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie  gmin Marcinowice i Świdnica 4 895 100,00 zł, Gminy Czarny Bór – Przebudowa (modernizacja) infrastruktury drogowej w gminie Czarny Bór przy ulicy Skalników oraz Głównej. 2 251 695,00 zł, Gmina Jaworzyna Śląska – Modernizacja Centrum Integracji Aktywności Społecznej (CIAS) i przyszkolnych obiektów  oraz budowa placów zabaw w Gminie Jaworzyna Śląska. 3 234 000,00 zł, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze 1 950 000,00 zł,  Gmina Nowa Ruda – Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej 3 049 760,00 zł,  Gmina Świdnica – Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie oraz przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie – I etap 5 000 000,00 zł, Gmina Świdnica – Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie – 1 244 000,00 zł,  Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach – 2 450 000,00 zł.
Red.
fot.facebook.com/MackoGrzegorz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *