Zbiorą się rajcy miejscy

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Pani Maria Anna Romańska uprzejmie informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 roku o godz. 900 w ratuszu sala witrażowa
odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.

 

PONIŻEJ PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podjętych i prowadzonych pomiędzy sesjami
Rady Miejskiej Wałbrzycha.
5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr XLII/479/21 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań
Psychologiczno-Terapeutycznych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2022-2025.
6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyznania nagrody Rady Miejskiej
Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony dóbr kultury za 2021 rok.
7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przekształcenia oddziałów
przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Aliny i Czesława
Centkiewiczów w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 8 w Przedszkole Samorządowe Nr 9
w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 8 i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8
z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 8.
8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha uchylająca uchwałę Nr XL/458/21 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 30 września 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr II/9/18 Rady
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.
9. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.
10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
11. Zamknięcie obrad.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE POD PONIŻSZYM LINKIEM MOŻNA OGLĄDAĆ TRANSMISJE RADY MIASTA

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1450/rada-miejska-walbrzycha.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *