W szpitalu znajdują pomoc i wsparcie

 

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu od rozpoczęcia konfliktu w Ukrainie angażuje się w pomoc udzielaną uchodźcom. Każdego dnia kilkoro nowych pacjentów z tego kraju korzysta z opieki medycznej w wałbrzyskiej placówce. Szpital otwarty jest również na zatrudnianie osób posiadających kwalifikacje do pracy w podmiotach leczniczych.

Już w pierwszych dniach konfliktu, na stronie internetowej wałbrzyskiego szpitala pojawiły się materiały informacyjne dla uchodźców dotyczące uzyskiwania pomocy medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Opublikowano też formularze umożliwiające zbieranie danych niezbędnych do wywiadu lekarskiego.
Szpital wyznaczył koordynatorów ds. obsługi uchodźców. Ich zadaniem jest przekazywanie informacji o wolnych miejscach, koordynowanie leczenia uchodźców w wałbrzyskiej placówce lub organizowanie opieki medycznej w innych państwach UE w sytuacjach, gdy nie ma możliwości leczenia ich w Polsce.
Kolejnym działaniem szpitala było zwołanie posiedzenia sztabu kryzysowego. Dokonano przeglądu i oceny potencjału wykonawczego oraz opracowano plan organizacji dodatkowych miejsc dla lecznictwa stacjonarnego. Podjęto decyzję o zwiększeniu rezerwy materiałów i produktów leczniczych niezbędnych do udzielania pomocy medycznej osobom poszkodowanym działaniami wojennymi. W razie potrzeby, w dalszej perspektywie rozwijana będzie pomoc psychologiczna.
Pomoc jest misją szpitala
Wałbrzyski szpital udziela świadczeń opieki zdrowotnej obywatelom Ukrainy w pełnym zakresie. Pomoc niesiona jest nawet tym osobom, które nie mają uregulowanej sytuacji prawnej związanej z pobytem na terenie Polski umożliwiającej finansowanie świadczeń w ramach umowy z NFZ. Do szpitala zgłasza się dziennie średnio 3-5 pacjentów z Ukrainy, zarówno po pomoc doraźną, jak i w celu kontynuacji wcześniejszego leczenia. Są oni również uprawnieni do bezpłatnych szczepień przeciwko chorobie COVID-19, które można wykonać w punkcie szczepień wałbrzyskiego szpitala.
Udzielając pomocy obywatelom Ukrainy, realizujemy misję szpitala – ratować, leczyć, zawsze dawać nadzieję – podkreśla Mariusz Misiuna, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Warto wspomnieć, że część personelu wałbrzyskiego szpitala zgłosiła się też do udzielania pomocy medycznej w ramach działań organizowanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Wałbrzyski szpital otwarty na medyków z Ukrainy
Dyrekcja szpitala podejmuje także działania mające na celu zatrudnienie napływających do Wałbrzycha uchodźców. Dotyczy to przede wszystkim osób posiadających kwalifikacje uprawniające do pracy w podmiotach leczniczych. Obecnie procedowane jest zatrudnienie kilkorga lekarzy, pielęgniarki i salowej. Jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu, pracę w wałbrzyskiej placówce znalazło troje ukraińskich lekarzy i dwie pielęgniarki, którzy dziś służą wsparciem językowym przy obsłudze pacjentów zza wschodniej granicy.
W połowie marca weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone rozwiązania mają ułatwiać im znalezienie pracy w Polsce, w tym również w placówkach medycznych.

źródło:

Biuro Prasowe 
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *