Trwa przebudowa drogi

Trwają prace remontowe ulic Dworcowej i Sportowej w Mieroszowie. Przetarg na wykonanie prac w lipcu ogłosiło Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. I etap w 2021- objął roboty na ulicy dworcowej bez ułożenia warstwy ścieralnej jezdni, natomiast II etap w 2022 nastąpi po wybudowaniu przez Gminę Mieroszów kanalizacji sanitarnej i będzie obejmował pozostałe roboty w tym ulice Sportowa do wiaduktu kolejowego.

Właśnie odbyła się wizyta robocza po zakończeniu I etapu robót zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3383D- ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mieroszowie”.
Wspólnie z Andrzejem Lipińskim Burmistrzem Mieroszowa, sprawdzaliśmy jakość wykonania oraz ocenialiśmy jak inwestycja wpłynie na poprawę funkcjonowania mieszkańców i turystów na terenie gminy Mieroszów.
Planowana inwestycja obejmuje dwa etapy. I etap to roboty na ulicy Dworcowej bez ułożenia warstwy ścieralnej jezdni. II etap, obejmuje pozostałe roboty w tym ulice Sportową do wiaduktu kolejowego. – czytamy w komunikacie Starosty Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Przypominamy, że już w lipcu 2021 roku Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg na przebudowę ulic Dworcowa i Sportowa w Mieroszowie. Zakres prac obejmuje między innymi: obsługę geodezyjną, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z wykonaniem oznakowania w terenie, roboty przygotowawcze, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic i roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warto wspomnieć, że zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Dróg. Planowana inwestycja obejmuje dwa etapy i realizowana będzie do 12 m-cy. Gmina Mieroszów dziękujemy Staroście Powiatu Wałbrzyskiego za realizację zadania i współpracę i jednoczesne przeprasza Mieszkańców za czasowe utrudnienia.

Roboty obejmują odcinek drogi o długości 0,955 km, nawierzchnie bitumiczne jezdni na pow. 7 179,15 m2, chodniki z kostki betonowej na pow. 3 547 m2, dwie zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki kamiennej o pow. 228 m2.
Wartość zadania: 3 169 562,69 zł. Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 495 00,00 zł. Planowany termin zakończenia robót: 10 sierpień 2022.  – pisze dalej Starosta Kwiatkowski.
Red.

źródło i fot. facebook.com/KrzysztofKwiatkowskStarosta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *