Podpisano umowę z wykonawcą przebudowy Ogródka Jordanowskiego

Podpisano umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany REMECO, która wygrała przetarg na rewaloryzację przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy – etap 2. Koszt zadania to 4 700 000 złotych. Planuje się, że prace na podwórku wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia – ul. Bohaterów Getta – ul. Teatralna – ul. Mennicka oraz w Ogródku Jordanowskim powinny zakończyć się w ciągu 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dokumentacja projektowa na przebudowę Ogródka Jordanowskiego opracowana została przez świdnicką firmę ART-BUD. Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje wykonanie: alejek, nasadzeń zieleni niskiej, okrywowej i wysokiej, a także oświetlenia terenu lampami parkowymi, monitoringu, montażu ławek i koszy, poidła, stojaków rowerowych oraz fontanny. Powstanie nowy plac zabaw wraz ze strefą rodziców osłoniętą pergolą. Cały teren będzie ogrodzony. Nowością na placu zabaw będą krzywe lustra – urządzenia, których nie ma jeszcze w Świdnicy. Ponadto rozebrane zostaną budynki usługowe i gospodarcze, które nie są użytkowane, a ich stan techniczny jest katastrofalny.
Prace na podwórku wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia – ul. Bohaterów Getta – ul. Teatralna – ul. Mennicka obejmą m.in. rozbiórkę niezamieszkałych i nieużytkowanych budynków, rozbiórkę muru wraz z ogrodzeniem, budowę chodników, miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych, jezdni z kostki granitowej wraz z ukształtowaniem terenu, wykonanie powierzchni zielonych (trawy, byliny, krzewy ozdobne, drzewa), budowę zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów stałych z dachami zielonymi, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, w tym budowę oświetlenia i monitoringu. Dokumentacja projektowa na przebudowę podwórka opracowana została przez świdnicką Pracownię Projektową Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Zbigniewa Mazija.
Środki zewnętrzne na realizację inwestycji stanowią 90% kosztów dofinansowania, pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dotacja opiewa na kwotę 4 mln 230 tys. zł.

ŹRÓDŁO I FOT.
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *