Pieniądze na drogi w regionie

W październiku 2018 r. na mocy ustawy powołano Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowiący kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W 2019 r. po raz pierwszy wykonano zadania w ramach Funduszu. Priorytetem RFRD stało się przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz poprawy poziomu życia mieszkańców.

Celem powołania funduszu jest także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej oraz poprawa i zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej jest uzupełnieniem realizowanych na szczeblu krajowym inicjatyw budowy dróg i autostrad, przyczyniając się do tworzenia spójnego i jednolitego systemu transportowego. Tak duże wsparcie jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe dzięki finansowaniu Funduszu zarówno przez budżet państwa, jak i państwowe osoby prawne i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Podczas konferencji z udziałem Ministra Michał Dworczyka ogłoszono wyniki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorządy otrzymały dofinansowania na remonty dróg lokalnych.
Minister Dworczyk podsumował tegoroczną edycję Funduszu:
– w tym roku samorządy z terenu Województwa Dolnośląskiego na nowe zadania otrzymały ponad 139 milionów złotych, w ramach tej kwoty do gmin i powiatów subregionu wałbrzyskiego (dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki) trafiło ponad 76 milionów złotych, czyli połowa alokacji wojewódzkiej. Samorządy powiatowe otrzymały blisko 20 milionów (najwięcej powiat świdnicki – 8,9 mln), natomiast do gmin popłynęło ponad 57 milionów (najwięcej Miasto Świdnica – 9,5 mln). Dwa wyżej wymienione samorządy mogą pochwalić się również największym dofinansowaniem w skali województwa. – podsumowywał były Szef KPRM.
– Jeśli podzielimy wartości tegorocznych dofinansowań przez liczbę mieszkańców poszczególnych okręgów, to wynik będą wyglądały następująco – okręg legnicki 42 zł; okręg wałbrzyski 119 zł; okręg wrocławski 17 zł – podkreślał.
– Sukcesywnie i konsekwentnie zwiększamy wydatki ze środków rządowych na drogi lokalne. W przeciwieństwie do programów drogowych funkcjonujących w latach rządów PO-PSL, uruchomiony przez nas Fundusz Rozwoju Dróg , oferuje dofinansowania na poziomie od 50 do 80%, tzw. schetynówki oferowały dofinansowanie na sporo niższym poziomie, to sprawiało, że uboższe samorządy często nie mogły pozwolić sobie na udział w programie z uwagi na brak możliwości zgromadzenia tak dużego wkładu własnego. Sumarycznie jeszcze w 2013 roku rządowe wydatki na drogi lokalne wynosiły około 500 mln złotych, a w roku bieżącym są to ponad 3 miliardy złotych, czyli pięć razy tyle. Wiemy, że potrzeb w zakresie modernizacji dróg gminnych i powiatowych nadal jest sporo, jednak jak mówią sami Samorządowcy – udało się nadrobić bardzo dużo zaległości w tym zakresie. Dziękuję wszystkim Włodarzom za współpracę na rzecz mieszkańców południa Dolnego Śląska. – Zakończył Dworczyk.
– Duże środki rządowe, które płyną do naszego regionu na modernizację dróg gminnych i powiatowych są świetnym uzupełnieniem rozwijającej się sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Takie inwestycje jak obwodnica Wałbrzycha, obwodnica Dzierżoniowa czy serpentyny wraz z obejściem Boguszowa-Gorc są niezwykle istotne i tworzą zupełnie nowe, komfortowe rozwiązania komunikacyjne, a zapowiedziane środki, które już niebawem trafią na inwestycje drogowe na południu województwa, również przyczynią się do systematycznej poprawy jakości dróg w naszym regionie. Dolnośląskie samorządy korzystają z tych środków i jesteśmy wdzięczni za to, że płyną one do naszego województwa tak szerokim strumieniem – mówił wicemarszałek województwa Grzegorz Macko.
Łącznie środki na zadanie kontynuowane (dofinansowania przyznane w poprzednich latach) i zadanie nowe (dofinansowania przyznane dzisiaj), to 210 499 369,24 złotych.
Samorządy, które otrzymają największe dofinansowania, to Strzegom, Głuszyca, Bielawa, Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Miasto Kłodzko czy Powiat Świdnicki.

Lista dofinansowanych zadań:
Powiat Świdnicki – Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom – Graniczna – Goczałków – Rogoźnica etap I – 4 623 024,80
Powiat Ząbkowicki – Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy – etap I, od km 11+207 do km 12+027 – 1 010 304,50
Powiat Dzierżoniowski – Przebudowa drogi powiatowej nr 3018D polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, chodnika, zjazdów z drogi powiatowej oraz przebudowie kolidującej linii kablowej niskiego napięcia w miejscocości Bratoszów – 2 233 488,00
Gmina Wałbrzych – Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 D ( ul. Matejki) i drogi powiatowej nr 3361 D (ul. Moniuszki): – 2 755 800,00
Powiat Świdnicki – Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D Chwałków – gr. Powiatu – 4 323 595,20
Powiat Dzierżoniowski – Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Ślęzą w ciągu drogi powiatowej nr 3025D w Wilkowie Wielkim – 1 132 648,00
Powiat Kłodzki – Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna – Bierkowice – 1 750 195,50
Powiat Ząbkowicki – Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec – 1 619 857,00
Gmina Kudowa-Zdrój – Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie -Zdroju – etap II – 2 869 501,60
Gmina Kłodzko – Przebudowa drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice odcinek do cmentarza – etap II – 895 307,50
Gmina Marcinowice – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392, cz. 398 – 945 000,00
Gmina Ziębice – Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul. Cichej do ul. Sportowej – 1 107 669,50
Gmina Stoszowice – Budowa drogi w m. Przedborowa, dz. Nr 1188/2, 1188/21 – 208 632,20
Gmina Kłodzko – Remont odcinka drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice – II etap – 376 568,00
Gmina Bardo – Przebudowa drogi na działce nr 241 i 248 w miejscowości Potworów – 606 188,50
Gmina Bystrzyca Kłodzka – Przebudowa ul. Kościelnej w Długopolu-Zdrój – 469 072,20
Gmina Złoty Stok – Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku – 1 369 758,60
Gmina Miejska Kłodzko – Odbudowa ulic Hołdu Pruskiego i Wolności w Kłodzku – 4 012 392,42
Gmina Czarny Bór – Przebudowa drogi gminnej nr 114780D – ul. Leśna w Czarnym Borze – 1 236 567,00
Gmina Jaworzyna Śląska – Przebudowa drogi gminnej nr 11243D ul. Słowackiego w Jaworzynie Ślaskiej – 1 387 728,80
Gmina Radków – Remont drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. 3 -go Maja oraz 11-go Listopada – 625 000,00
Gmina Miasto Boguszów-Gorce – Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 3 784 514,40
Gmina Bielawa – Rozbudowa drogi gminnej nr 117931 D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I – 3 196 408,80
Gmina Niemcza – Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego – 994 738,50
Gmina Lądek-Zdrój – Przebudowa drogi gminnej nr 119797D – ul. Fabrycznej w Lądku – Zdroju – 2 628 880,20
Gmina Jedlina Zdrój – Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 133, 135, 136/2 (obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju – 1 058 408,80
Gmina Mieroszów – Remont drogi nr 116277 D w Rybnicy Leśnej – 661 200,00
Gmina Pieszyce – Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów etap 1 – 1 061 085,20
Gmina Strzegom – Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu – 2 182 821,00
Gmina Głuszyca – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi gminnej ul. Włókniarzy w Głuszycy – 521 554,40
Gmina Świdnica – Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785 D w miejscowości Makowice – etap II – 358 342,20
Gmina Głuszyca – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy – 3 950 404,80
Gmina Międzylesie – Przebudowa drogi gminnej nr 119957D w miejscowości Domaszków ul. Górna – 970 800,00
Gmina Bielawa – Przebudowa drogi gminnej nr 117957 D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896 (ul. Bankowa ) i drogi gminnej nr 117902 D (ul. Sienkiewicza) w Bielawie – 3 184 640,00
Gmina Strzegom – Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu – etap II – 2 526 183,00
Gmina Walim – Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach – 477 774,00
Gmina Piława Górna – Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej – 1 001 566,40
Gmina Lewin Kłodzki – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dańczów – 345 690,50
Miasto Świdnica – Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – Etap IV – 4 535 813,00
Gmina Dzierżoniów – Przebudowa ul. Wrocławskiej w Uciechowie wraz z budową chodnika – 2 800 000,00
Miasto Świdnica – Budowa z przebudową ulicy Inżynierskiej w Świdnicy – 5 010 000,00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *